Palmares dei nostri atleti

Medaglie d’oro Campionati Europei: 1
Angie Sabbi – Giacomo Cassani (Camp. Europei 2011, Friburgo)

 

 

Medaglie d’argento Campionati Europei: 1
Angie Sabbi – Giacomo Cassani (Camp. Europei 2010, Novara)

 

 

Medaglie d’oro Campionati Italiani: 12
Mattia Zardi, Enrico Galeotti, Angie Sabbi – Giacomo Cassani, Daniele Emiliani.